Selain

Microsoft INTERNET EXPLORER® 4-5.0 suositellaan. Netscapella® eivät kaikki painikkeet toimi toistaiseksi. Niiden asemesta voit käyttää sanalliset linkkit (NScape).

Valitse Keski-Eurooppalaista (Central European) koodisivua nähdäksesi erikoisia kirjaimia

 Kieli:  

Vepsän kieli pohjautuu puhujiltaan lajimpaan keski-murteeseen (Ojatin Vepsä, 60% vepsäläisiä);

karjala on varsinais-murretta, vaikeissa tapauksissa annetaan myös etelä- (livvin eli Aunuksen) muoto.

Merkinnät:

... *    -  merkki viittaa vanhan lainasanaan venäjän kielestä, joka on ehtinyt kuitenkin     

           juurtua  vepsään,                                     

 (...) *  -  osoittaa uudenaikaisen "roska"-lainasanan;                    

 (...) -  suluissa on mon. genitiivi tai verbien 3 pers. mon.